top of page

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Service Ubique©

Україна,місто Переяслав

15.05.2023

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей документ є публічною офертою (надалі – Оферта) і згідно ст. 633, 641 та відповідно до розділу 63 Цивільного кодексу України її умови однакові для всіх. Оферта адресована будь-якій особі, є офіційною пропозицією ПП «ПЛАЙ» (ЄДРПОУ 31675056) і містить істотні умови надання послуг.

1.2. Згідно ч.2 ст.642 Цивільного кодексу України, звернення за наданням послуги є акцептом даної Оферти. Якщо є незгода, Вам пропонується відмовитися від послуги за умовами цієї Оферти та укласти договір на інших умовах з ПП «ПЛАЙ».

1.3. Визначення, що використовуються в цій Оферті:

1.3.1. ІДС - інформаційно-диспетчерська служба. Організатор ІДС - ПП «ПЛАЙ». ІДС збирає, обробляє і передає третім особам інформацію про замовлення транспортних та інших послуг, що зареєстровані (згенеровані) ІДС. Перелік ІДС за їх умовними назвами: Service Ubique© (мобільний додаток Ubique© Taxi).

1.3.2. ІДП – інформаційно-диспетчерська послуга. Це процес створення, підбору і передачі заявок замовників на послуги третіх осіб, яка передбачає цілодобове приймання, обробку та зберігання замовлень.

1.3.3. Замовник (контрагент) - фізична або юридична особа, від імені якої створено Замовлення, а також одночасно і клієнт (пасажир) Перевізника.

1.3.4. Заявка на послугу - інформація (звернення), що приймається ІДС або програмно-апаратним комплексом (далі за текстом – ПАК) від замовника про параметри послуги.

1.3.5. Замовлення - оброблена ІДС, за допомогою ПАК, Заявка на послугу. Поточне Замовлення - передбачає прибуття транспортного засобу Перевізника "якнайшвидше". Попереднє замовлення – передбачає можливість прибуття транспортного засобу Перевізника не раніше, ніж за 30 хвилин.

1.3.6. Перевізник - фізична особа або юридична особа, котра виконує Замовлення.

1.3.7. Акцепт - повне і беззастережне прийняття Замовником Оферти внаслідок вчинення Замовлення.

1.3.8. Багаж - речі Замовника, що перевозяться із собою.

1.3.9. Маршрут - шлях транспортного засобу Перевізника між пунктами відправлення і призначення, вказаними Замовником.

1.4. У Оферті можуть бути використані і інші поняття та терміни. У цих випадках їх тлумачення робиться відповідно до законодавства та звичаїв ділового обороту. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на сайті ІДС https://serviceubique.business.site

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

2.1. Предметом Оферти є ІДП та виконання Перевізником Замовлення, що є його послугою останньому (надалі – Послуга). Послуга є результатом співпраці Перевізника та ІДС і складовою процесу ІДП.

2.2. ІДС організовує надання Послуги відповідно до параметрів Замовлення (терміну, маршруту, умов, додаткових послуг тощо). ІДС передає інформацію про Замовлення Перевізникам, інформує Замовника про вартість Послуги. ІДС за допомогою ПАК інформує Замовника про хід виконання (статус) Замовлення по телефону, за допомогою SMS або іншими взаємно зручним чином. Оплата Послуги належить Перевізникові і проводиться Замовником готівкою безпосередньо представнику Перевізника, котрий надав (виконав) Послугу (надалі – Водій) або іншим обумовленим і доступним чином (безготівково, засобами ПАК тощо). Якщо безготівковий розрахунок неможливий (недоступний, не виконується та інше), то Замовник зобов'язаний оплатити Послугу готівкою.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Акцепт Замовником умов цієї Оферти засвідчується виконанням однієї з наступних дій:

  • пошук та замовлення транспортного засобу за допомогою мобільного додатку (застосунку);

  • пошук та замовлення транспортного засобу по телефону ІДС;

  • пошук та замовлення транспортного засобу на офіційному сайті ІДС;

  • пошук та замовлення транспортного засобу через особистий кабінет контрагента в ІДС;

  • пошук та замовлення транспортного засобу в представника відокремленого підрозділу ІДС;

  • пошук та замовлення іншими конклюдентними діями.

3.2. Замовник відповідає за зміст і достовірність відомостей в Заявці.

3.3. Замовник гарантує свою повноважність на укладення і виконання цієї Оферти, зокрема - платоспроможність.

3.4. Замовлення реєструються у базі даних ІДС. Диспетчер не змінює і не редагує Замовлення без згоди Замовника.

3.5. Диспетчер залишає за собою право відмовити, без пояснення причин, в обслуговуванні Замовникові, котрий виражає незгоду з умовами цієї Оферти.

3.6. Телефонні розмови можуть записуватися для внутрішнього контролю діяльності ІДС.

3.7. Претензії щодо ІДП Замовник має право подати зручним правомірним чином.

3.8. У звязку з постійним вдосконаленням технології надання ІДП, ІДС має право змінювати умови Оферти в односторонньому порядку. Якщо чинними угодами з Замовниками (контрагентами) передбачені інші умови, відмінні від нової редакції Оферти, то сторони таких угод керуються ними.

3.9 Усі інформаційні матеріали, представлені на сайті, мають довідковий характер і не можуть повною мірою передавати зміст окремих характеристик ІДП. У разі виникнення питань, що стосуються ІДП, замовнику потрібно звернутися за консультацією до ІДС.

4. ОБОВ'ЯЗКИ ІДС

4.1. Надавати ІДП цілодобового.

4.2. Передавати Замовлення Перевізникам таким чином, що забезпечує максимально швидку подачу транспортного засобу (надалі – ТЗ).

4.3. Інформувати Замовника про вартість Послуги.

4.4. Інформувати Замовника про хід виконання Замовлення доступними засобами ПАК (час прибуття ТЗ, затримки, заміни,  неможливість виконання та інше).

4.5. Виявляти і запобігати спробі несанкціонованого доступу до інформації.

4.6. Розглядати претензії щодо якості ІДП і вживати заходів для їх врегулювання.

5. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. Звертатися до ІДС завчасно (з урахуванням відстані, дорожніх умов, дати тощо).

5.2. Врахувати кількість місць та об'єм вантажного відділення в транспортному засобі Перевізника.

5.3. Повідомити ІДС номер телефону для зв'язку з Замовником та/або пасажиром, час і адресу місця посадки (прибуття), маршрут, місце висадки (призначення), місць зупинки/стоянки (на момент Замовлення), бажані параметри транспортного засобу та умови перевезення (багаж, домашня тварина тощо), зміст доручень (замовлень) для Водія, а також іншу істотну інформацію.

5.4. Гарантувати належну поведінку пасажирів, тварин, безпечність багажу, їх відповідність Замовленню і транспорту.

5.5. Своєчасно оплатити Перевізнику фактичну вартість Послуги з урахуванням очікування, простою, паркування, доручень тощо.

5.6. Оплатити Перевізнику очікування: у місці посадки (призначення) – понад 3 хвилини (з моменту повідомлення Замовника та/або пасажира про прибуття транспортного засобу або з настання обумовленого часу прибуття), у ході поїздки – оплачуваний простій (стоянку).

5.7. Повідомити ІДС про забуті речі в ТЗ.

5.8. Після подачі Заявки, стежити за повідомленнями, вхідними дзвінками ІДС або Водія.

5.9. Якомога швидше повідомити ІДС про скасування Замовлення (до прибуття ТЗ на місце посадки (призначення)) або відшкодувати Водію мінімальну вартість проїзду (після прибуття).

6. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Орієнтовну або точну вартість Послуги повідомляє ІДС. Інформація про тарифи є доступною в ІДС, на сайті тощо або їх обумовлено в окремій угоді.

6.2. ІДС отримує плату за ІДП від Перевізників та третіх осіб. Якщо окремі угоди з Замовниками (контрагентами) передбачають отримання від них оплат за Замовлення, то їх кошти у розмірі 100% або 100% мінус Х%, як транзитні (не власні) зараховуються на відповідні рахунки в системі ІДС та/або перераховуються на карткові (розрахункові тощо) рахунки Перевізників та їх третіх осіб, де Х% - є договірна маржа ІДС за ІДП («посередництво» між Замовником і Перевізником), є фактичною оплатою Перевізника та/або Замовника за ІДП і є власними коштами ІДС.

6.3. У ході оплати Послуги Замовник не має право утримувати будь-які суми в рахунок погашення претензій до ІДС або Перевізника.

7. ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГ ПЕРЕВІЗНИКАМИ.

7.1. Кількість пасажирів, параметри багажу тощо не можуть суперечити технічним характеристикам ТЗ та вимогам законодавства.

7.2 Якщо багаж може вільно поміститися в багажник і його загальна вага менше 20 кг – він перевозиться без додаткової оплати. Зі згоди Водія багаж може бути в салоні ТЗ. Водій може вимагати встановлену додаткову плату за розміщення багажу (домашніх тварин) в салоні ТЗ. Розміщення багажу (тварин) в салоні не може порушувати правил дорожнього руху та експлуатації ТЗ. Допускається перевезення домашніх тварин із застосуванням відповідних пристосувань: намордників, повідків, підстилок, кліток, корзин, коробок, контейнерів тощо.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ІДС.

8.1. ІДС несе відповідальність за невиконання своїх зобов'язань відповідно до законодавства України в частині якості надання ІДП та їх відповідності умовам Оферти.

8.2. ІДС не несе відповідальність за перерви в наданні ІДП внаслідок порушень в роботі ПАК, що належать і не належать ІДС. А також у зв'язку із оновленнями, заміною устаткування, програмного забезпечення або проведення інших робіт, викликаних необхідністю підтримки працездатності і розвитку ПАК.

8.3. ІДС не несе відповідальність за збитки, упущену вигоду, понесені Замовником, Перевізником, у результаті користування ІДП.

8.4. ІДС за жодних умов не відповідає за дії (бездіяльність) третіх осіб Замовника, Перевізника та через обставини непереборної сили (форс-мажор), що спричинили моральну та/або матеріальну шкоду, незалежно від того, чи могла ІДС передбачити можливість їх настання.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗАМОВНИКА

9.1. Замовник несе відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до законодавства України.

9.2. Замовник зобов'язується відшкодувати ІДС збитки, внаслідок подання помилкової або недостовірної інформації в Заявці.

9.3. Претензії ІДС чи Перевізника до Замовника є підставою відмови в наданні ІДП, блокування можливості звернення Замовника та передання відомостей іншим організаціям у сфері надання аналогічних послуг. З'ясування Замовником причин цього здійснюється з організатором ІДС за адресою і телефонами, вказаними на офіційному сайті ІДС.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. До обставин непереборної сили сторони Оферти відносять таке: явища стихійного характеру (землетрус, паводок, блискавка, сель, зсув грунту тощо), війна та військові дії, вибухи, епідемії, мораторії органів влади та управління, акти органів влади, що безпосередньо стосуються предмету Оферти, страйки, мітинги, організовані в установленому порядку; перекриття вулиць органами ДАІ, аварії і затори на дорогах, ремонт дорожнього покриття чи будівель з відповідним перекриттям вулиць та інше, що по суті відповідає зазначеному.

10.2. У разі настання форс-мажорних обставин сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, повинна повідомити іншу сторону негайно.

11. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ

11.1. Претензії вирішуються шляхом переговорів, листування тощо та згідно з чинним законодавством.

12. ОСОБЛИВІ УМОВИ

12.1. Перевізник несе повну відповідальність за спричинення збитку пасажирам, багажу тощо у  разі ДТП.

12.2. Замовник та Перевізник погоджуються на отримання інформації щодо Замовлення, рекламної та іншої інформації, що не суперечить законодавству, у необхідний для цього спосіб. Сторони можуть заявити про припинення такого інформування.

12.3. ІДС не зобов'язана зберігати дані щодо Замовника (відомості в базі даних, статистику і т.д.) і має право їх видаляти. ІДС може надати доступ до архіву даних Замовнику протягом обумовленого періоду згідно укладеної угоди.

12.4. У всьому, що не обумовлене в цій Оферті, сторони керуються чинним законодавством.

 

13. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

13.1. Замовник надає згоду і дозволяє ІДС вчиняти дії, пов’язані зі збором, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, поновленням, використанням та поширенням, включаючи реалізацію і передачу, знеособленням, знищенням всіх переданих персональних даних на необмежений термін з метою надання ІДП, забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань господарської діяльності суб’єкта підприємницької діяльності, а також ведення податкового та бухгалтерського обліку, розповсюдження електронних тематичних розсилок та/або іншої інформації, пов’язаної з діяльністю ІДС за умови дотримання їх захисту відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

14. ТЕРМІН ДІЇ ОФЕРТИ

14.1. Умови Оферти набирають чинності з моменту подання заявки на ІДП і діють безстроково.

15. АВТОРСЬКІ ПРАВА

15.1. Вся текстова інформація і графічні зображення, розміщені на сайті ІДС є власністю її організатора.

 — - —

Додаток № 1

до ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ від 15.05.2023

Україна, місто Переяслав

15.052023

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Ubique© Taxi

Мобільний додаток Ubique© Taxi, представляє сервісу замовлення таксі Service Ubique©, надалі – Додаток.

Технічну та інформаційну підтримку надає інформаційно-диспетчерська служба Service Ubique, надалі – ІДС, організатором якої є юридична особа – приватне підприємство «Плай», надалі - Організатор.

 

1. У ході використання функцій та сервісів Додатка фізична особа, надалі - Користувач, зобов’язується дотримуватись правил та обмежень, які викладені в цій угоді про політику конфіденційності, надалі - Угода.

2. Під час реєстрації в Додатку Користувач дає свою згоду на дотримання всіх умов Угоди. У разі незгоди Користувача з будь-якими її положеннями, Користувач не має права використовувати Додаток.

3. Користувач надає свою згоду на внесення змін до Угоди Організатором в односторонньому порядку.

4. Використовуючи Додаток, Користувач надає наступні дані про себе:

4.1. Номер телефону. Телефонний номер використовується для телефонного або СМС-зв'язку Користувача з водієм, надалі - Перевізником, та для обробки Замовлення. Телефонним номером може бути не обов'язково номер SIM-карти, завантаженої у відповідний пристрій, але будь-який номер Користувача, до якого він має доступ і може підтвердити свою  реєстрацію, шляхом отримання СМС повідомлення.

4.2. Історія поїздок Користувача. Історія поїздок Користувача збирається для відображення у Додатку для Користувача. Історія поїздок дозволяє Користувачеві автоматично формувати Замовлення із місць, що ним часто використовуються. Дані про поїздки зберігаються на сервері і не передаються третім особам.

4.3. Функція «Вибране» щодо «Мої адреси». Дані «Вибраного» не зберігаються на сервері і залишаються тільки на пристрої Користувача.

4.4. Токени банківських карт. Користувач надає можливість розраховуватися за Замовлення банківською картою, що дозволяє розширити способи оплати.

5. У ході використання Додатка, останній надсилає запити та отримує дозволи в системі пристрою, на якому він встановлений, для виконання своїх функцій, а саме:

5.1. Дозвіл на використання телефону. Цей дозвіл необхідний для автоматичної вставки номера телефону Користувача в форму реєстрації Користувача, для прискорення і полегшення процесу його реєстрації, надає можливість Користувачу здійснити дзвінки з Додатку до Організатора (телефони зазначаються в Додатку), Перевізника (телефон надається динамічно в процесі обробки Замовлення).

5.2. Дозвіл на читання СМС. Цей дозвіл необхідний для читання СМС, що приходять Користувачеві на пристрій, в процесі реєстрації. Автоматичне прочитання СМС дозволяє автоматично провести підтвердження реєстрації, без ручного введення надісланого коду.

5.3. Дозвіл на використання місця розташування. Цей дозвіл потрібен для отримання даних про місцезнаходження Користувача, щоб правильно позиціонувати початковий екран оформлення Замовлення і допомогти вибрати адресу подачі авто.

6. Користувач надає згоду на використання його персональних даних, наданих у межах реєстрації в Додатку, для їх включення до бази персональних даних Користувачів Додатка. У разі надання Користувачем недостовірної інформації під час реєстрації або в процесі використання сервісів Додатка, Організатор має право призупинити або анулювати дію облікового запису (реєстрацію) Користувача в односторонньому порядку.

7. Додаток, будь-які його складові частини, включаючи програмний код, елементи дизайну, текст та інші об'єкти права інтелектуальної власності є виключною власністю Організатора.

8. Організатор не несе жодної відповідальності за збитки, понесені внаслідок використання або невикористання інформації, розміщеної в Додатку, а також в процесі використання сервісу Організатора.

9. Угода тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані Угодою, належить вирішувати відповідно до чинного законодавства України.

10. Зважаючи на безоплатність послуг, що надаються у межах Угоди, норми про захист прав споживачів, передбачених законодавством України, не можуть бути застосованими до відносин між Користувачем і Організатором.

11. Реквізити та контакти Організатора:

Приватне підприємство «ПЛАЙ»

код ЄДРПОУ 316 75 056 

вул. Сухомлинського, 36, оф. 28

м. Переяслав 08403

сайт: https://serviceubique.business.site 

(044) 496-96-00

(04567) 5-10-09

(063) 173-69-75

(050) 468-22-40

(098) 458-52-02

пошта: serviceubique@gmail.com 

— - —

Користувачі можуть надіслати запит на видалення свого облікового запису й пов’язаних із ним даних. 

Наші дані:

  • додаток Ubique Taxi 

  • розробник Service Ubique 

Для видалення ваших даних потрібно: 

  • написати лист на нашу пошту пошта: serviceubique@gmail.com 

  • вказати перелік типів даних, які буде видалено: архів замовлень

bottom of page